Yenilenebilir Enerji Eğitim Seti K40010 TEKLİF SEPETİNE EKLE

Yenilenebilir Enerji Eğitim Seti K40010

Yenilenebilir enerji eğitim seti modüler bir şekilde

tasarlanmış olup temiz enerji üretimi konusunun

öğrenciler tarafından sınıf ortamında

incelenmesine olanak sağlamıştır.

Temiz enerji üretiminde kullanılan bütün

birimler laboratuvar ortamında kurulabilmekte

ve eksiksiz bir çalışma elde edilebilmektedir.

Deney seti; rüzgâr tribünü, solar fotovoltaik panel,

elektrolizör, PEM yakıt hücresi,

hidrojen depolama ünitesi parçalarını

içermektedir. Bu setle öğrenciler temiz enerji

üretimi sürecini adım adım inceleyebilmekte,

sistemi değişik kombinasyonlarla çalıştırabilmekte

ve temiz enerji üretiminin tüm safhalarını

gözlemleyebilmektedirler.

 
 

BİLGİ TALEP FORMU