Franck Hertz Deney Seti (Neon) K30230 TEKLİF SEPETİNE EKLE

Franck Hertz Deney Seti (Neon) K30230

Amaç:

Neonun Franck Hertz eğrisinin kayıt altına

alınması ve değerlendirilmesi ile ışığın emisyonu.  

 

Franck Hertz deney seti elektronların neon

gazından geçerken meydana gelen çarpışmanın

sonucu olan enerji transferinin gözlemlenmesine

dayanmaktadır. Enerji transferi, birbirinden farklı

adımlarda neon atomlarının içindeki farklı enerji

seviyelerinin çarpışmasına bağlı olarak

gerçekleşen enerji transferiyle ortaya çıkmaktadır.

Uyarılan atomlar daha sonra gözle görülebilir

bir ışık yaymaktadırlar.

 

Tüm deney setleriyle birlikte;

* Deneyde kullanılacak

malzemeler ve deneyin içeriği,

* Deneyin hazırlanışı,

* Deneyin evreleri,

* Deneyin değerlendirilmesi,

konularını içeren deney föyleri

ve ek kaynakları verilecektir.  

 

 
 

BİLGİ TALEP FORMU